Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Riskhantering i projekt

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 dag eller 2 dagar à 3,5 timmar vid online

Tar du vara på de möjligheter som dyker upp och är du medveten om de risker som finns i ditt projekt? Lär dig professionell riskhantering för att bli mer framgångsrik i din projektledning.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Kunna identifiera och analysera möjligheter och risker samt planera och kontrollera åtgärder för att hantera dessa
  • Kunna avgöra vilka metoder, tekniker och verktyg som är mest lämpliga att använda för riskhantering i ditt projekt
  • Kunna se hur ditt projekt påverkas av övriga organisationens förmåga och mognad inom detta område och vice versa.

Mer om kursens innehåll