Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Projektplanering och projektstyrning

Pris: 12 300 SEK PDU: 16

Längd: 2 dagar

Bli en driven projektledare med bättre planering, uppföljning och styrning

Denna kurs är det naturliga steget efter XLPM för Projektledare. Du får en värdefull samling verktyg inom planering, uppföljning och styrning av projekt och kunskapen att applicera dem i rätt situationer.

Efter kursen:

  • Behärskar du en verktygslåda full av kraftfulla projektledningsverktyg
  • Kan du principerna för framgångsrik planering, uppföljning och styrning.
  • Kan du utveckla effektiva strategier för projektplanering
  • Kan du hantera både kända och okända risker
  • Kan du kvantifiera, dvs. uppskatta kostnaden, för risker
  • Vet du hur man skapar en baseline för projektet, och löpande följer upp mot denna.
  • Behärskar du olika tekniker att mäta hur långt projektet kommit
  • Vet du hur man använder Earned Value Management för uppföljning, rapportering och prognostisering. När det passar bäst och vad man ska tänka på.
  • Vet du hur man använder Milstolpe Analys för uppföljning, rapportering och prognostisering. När det passar bäst och vad man ska tänka på.

Mer om kursens innehåll