Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Programledning

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 hel dag eller 2 dagar à 3,5 timmar vid online

För att lyckas med stora komplexa förändringar krävs i många fall programledning, särskilt om det finns många intressenter och beroenden. En långsiktig satsning bryts då ned i hanterbara projekt och uppdrag. Programledningsmetodiken är en effektiv hjälp till att uppnå önskad nytta och värde, samt att se till att alla insatser styrs av organisationens mål och strategier.

Vi ger dig en enkel och övergripande förståelse för hur programledning kan stödja din organisations utvecklingsarbete.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå skillnaden mellan ett stort projekt och ett program
  • Förstå varför och hur programledning ska användas som ett verktyg för att uppnå strategiska mål
  • Känna till en modell för program och dess faser, beslutspunkter samt styrande och ledande aktiviteter
  • Förstå hur programmets ledningsstruktur kopplas till ledningsstrukturen i de ingående projekten
  • Förstå hur programledarens roll och ansvar kan variera i olika typer av program

Mer om kursens innehåll