Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Grundutbildning (XLPM) för projektledare

Pris: 18 500 SEK PDU: 24

Längd: 3 hela dagar eller 5 dagar à 3,5 timmar vid Online

Lär dig grunderna i projektledning och förstå vilka pusselbitar som måste finnas på plats för att du ska lyckas leda framgångsrika projekt.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå projekt som arbetsform och betydelsen av en gemensam projektkultur.
  • Förstå projektledarens roll i en organisation med flera parallella projekt.
  • Kunna använda metodiken XLPM i projekt.

Mer om kursens innehåll