Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Kravhantering

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 dag

Effektiv kravhantering är en nyckel till lyckade kundleveranser, utvecklingsprojekt och förvaltning. Lär dig att organisera kravhanteringen i ditt projekt eller din organisation. Skaffa dig insikt i hur förväntningar från kunder, förvaltare och andra projektintressenter kan formuleras i konkreta kravspecifikationer som är entydiga och relevanta.

Under denna utbildning lär du dig ett strukturerat arbetssätt som underlättar kommunikation och informationshantering både inom bolaget och med externa intressenter.

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha god förståelse för syftet med kravhantering och dess användningsområden
  • ha baskunskap i kravhantering och hur man skriver användbara kravspecifikationer för ökad måluppfyllnad
  • ha genomfört praktiska övningar i hur man bryter ner krav och hur man skriver bra kravspecifikationer

Mer om kursens innehåll