Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Att leda ett uppdrag

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 hel dag eller 2 dagar à 4 timmar vid online

Att leda uppdrag eller projekt – vad är egentligen skillnaden? Lär dig grunderna i att leda ett uppdrag på ett effektivt och organiserat sätt.

Efter utbildningen kommer du ha kunskap om:

  • grunderna för att analysera och avgränsa ett uppdrag
  • roller och ansvar i ett uppdrag
  • livscykelmodellen för ett uppdrag
  • dokumentmallar
  • hur du kan använda aktiviteter från projektledningens kunskapsområden för att förbereda och genomföra uppdraget

Mer om kursens innehåll