Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Ledarskap i projektorienterad verksamhet (f.d. Human Skills)

Pris: 23 500 SEK PDU: 32

Längd: 4 dagar

Bli medveten om hur du uppfattas av andra, vilka som är dina starka sidor och vilka som kan förbättras. Lär dig anpassa ditt ledarskap till olika situationer och hur du kan använda din personlighet till att motivera och entusiasmera andra till bättre resultat.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Ha en bättre bild av hur du kommunicerar vid gruppmöten, förhandlingar och presentationer
  • Få ökad kunskap om personliga samtal i problemsituationer
  • Märkbart förbättra ditt sätt att leda projekt
  • Få ökad kunskap om din egen ledarstil och hur du kan utveckla den
  • Få en inblick i vilka verktyg som finns för att öka effektiviteten i projekt

Mer om kursens innehåll