Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Agil projektledning - Scrum i projekt

Pris: 18 500 SEK PDU: 24

Längd: 3 dagar

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett effektivare sätt. Genom att låta projektet leverera en del i taget kan vi göra snabba förändringar när så krävs. Fördelarna är många, oavsett tillämpningsområdet för dina projekt.

I denna utbildning går vi igenom grunderna i agil projektledning och scrum som är den vanligaste metodiken inom området. Det går utmärkt att kombinera arbetssättet med XLPM.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå principer, roller och processer i agil projektledning och Scrum
  • Veta hur du kan kombinera agilt arbetssätt och Scrum med traditionell projektmetodik och plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst.
  • Känna till fördelarna med agil projektledning, men också fallgroparna
  • Kunna axla rollen som agil projektledare eller Scrummaster.

Mer om kursens innehåll