Start

Om oss

Våra tjänster

Kontakta oss

Introduktion till agil projektledning och Scrum

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 dag eller 2 dagar à 3,5 timmar vid Online

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå principer, roller och processer i agil projektledning och Scrum
  • Veta hur du kan kombinera agilt arbetssätt och Scrum med traditionell projektmetodik och plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst.
  • Känna till fördelarna med agil projektledning, men även fallgroparna

Mer om kursens innehåll