Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Bli framgångsrik som projektägare/sponsor

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 dag eller 2 dagar à 3,5 timmar vid online

Hur aktiv är du i din styrande roll? Agerar du som sponsor på det sätt som förväntas av dig? Sitter du i en styrgrupp eller arbetar du i den? Lär dig vad som förväntas av dig i dina olika roller för att leda ditt projekt mot framgång!

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå hur du bäst styr och stödjer projektet
  • Förstå vikten av att identifiera och följa upp nyttan för projektet
  • Kunna använda en projektmetodik för att uppnå verksamhetens mål
  • Kunna tillämpa en tydlig process för att bedöma och fatta styrande beslut i projekt

Mer om kursens innehåll