Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Grundutbildning (XLPM) för projektmedlemmar

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 dag eller 2 dagar à 3,5 timmar vid online

Lär dig grunderna i hur du som projektmedlem på bästa sätt kan bidra till ett framgångsrikt och lyckat projekt.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Ha grundläggande kunskap om vad som utmärker ett projekt och betydelsen av att ha en gemensam projektkultur
  • Kunna identifiera och ha förståelse för olika roller i en projektorganisation
  • Känna till projektledningsmetodiken XLPM

Mer om kursens innehåll