Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Portföljledning

Pris: 7 100 SEK PDU: 8

Längd: 1 hel dag eller 2 dagar à 3,5 timmar vid online

I den här kursen får du en enkel och heltäckande modell för portföljledning och hur den kan införas i en organisation.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå hur effektiv portföljledning hänger ihop med företagets övriga huvudprocesser
  • Känna till en heltäckande modell för portföljledning
  • Känna till roller, dokument, metoder och tekniker för portföljledning
  • Förstå hur en organisation kan uppnå effektiv portföljledning

Mer om kursens innehåll