Start

Om oss och våra tjänster

Kontakta oss

Linjechefers roller i projekt

Pris: 3 800 SEK PDU: 4

Längd: 4 timmar

Lär dig hur du som linjechef på bästa sätt hanterar dina olika roller i ett projekt för att på bästa sätt stödja projektet genom hela livscykeln.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå projektbeställarens och övriga chefsrollers ansvar i din organisation
  • Förstå hur projektmetodiken kan bidra till en tydlig styrning av olika arbetsformer som uppdrag och projekt

Mer om kursens innehåll